Miasto z natury

I Forum Miasto z natury*

„Zrozumieć bioróżnorodność miasta"

18.03.2022 r., wstęp bezpłatny**

Ptak Warsaw Expo, Nadarzyn
sala konferencyjna nr 2

Zarejestruj się

Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika branżowego – „Zieleń Miejska” zaprasza na bezpłatne Forum Miasto z natury: „Zrozumieć bioróżnorodność miasta”.

Forum Miasto z natury wychodzi naprzeciw trendom naturalistycznego podejścia nie tylko do kształtowania, ale i gospodarowania przestrzenią miejską. Specjaliści przedstawią cały wachlarz zagadnień, obok których nie można przejść obojętnie.

10.00

Otwarcie Forum
Judyta Więcławska redaktor prowadząca
miesięcznik „Zieleń Miejska”

10.10-10.35

„Nowa natura”: miejsce dla przyrody w miastach przyszłości

dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski
prezes Fundacji Dzieci w Naturę pracownia Kwiaty i Badyle

10.35-11.00

Jak funkcjonują ogrody i krajobraz wilanowskiej rezydencji?

dr inż. Maciej Żołnierczuk
Dział Rozwoju Muzeum Pałacu króla Jana III w Wilanowie

11.00-11.25

Ogrody botaniczne – miejsca edukacji ekologicznej i zielonego relaksu

dr inż. Monika J. Latkowska
zastępca dyrektora ds. ogrodniczych Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

11.25-11.40

Łąki kwietne kolejny poziom

Maciej Podyma
Fundacja Łąka

11.40-12.05

Jak zwiększyć bioróżnorodność w zieleni publicznej w oparciu o nową strategię adaptacyjną przyjętą przez UE – rozwiązania miasta Katowice

Magdalena Biela
zastępca dyrektora Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach

12.05-12.30

Wystąpienie w trakcie ustaleń

dr inż. Marzena Jeleniewska-Jankowska
Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni Inspektor Nadzoru Prac w Drzewostanie UM Jarocin

12.30-13.30

Przerwa

13.30-14.00

Zarastanie

Wojciech Januszczyk
architekt krajobrazu Instytutu Architektury Krajobrazu KUL prezes i fundator Fundacji Krajobrazy

14.00-14.25

Często Zielona czyli zmiany w spojrzeniu na zieleń miejską w Częstochowie

Łukasz Kot
naczelnik Działu Usług Komunalnych Częstochowa

14.25-14.50

Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy – „Szuwar warszawski”

Łukasz Poławski
ekolog, edukator główny specjalista ds. projektów w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy

14.50-15.10

Lokalna edukacja w działaniu – obiekty małej retencji i kompleksowe rozwiązania

Kuba Kopecki
Fundacja Sendzimira

15.10-15.35

Wystąpienie w trakcie ustaleń

Przedstawiciel
UM Białystok

15.35-16.00

Dyskusja i zakończenie Forum

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
**Bezpłatnej rejestracji na Forum Miasto z natury można dokonać w terminie 15.03.2022 r. do godz. 12.00 lub do wyczerpania puli miejsc poprzez stronę: https://forummiastoznatury.abrys.pl

Patronat branżowy

Patronat medialny

Partner strategiczny