WARSZTATY I KONFERENCJA

Monika Kilian | Natura Zieleni / Sopocka Akademia Nauk Stosowanych;-0 portraitAndrzej Komakowski | Gardenphilia.com / Projektownia Andrzej Komakowski (PAK)-1 portrait

10:30 - 14:30

Monika Kilian | Natura Zieleni / Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Andrzej Komakowski | Gardenphilia.com / Projektownia Andrzej Komakowski (PAK)

Warsztaty Gardenphilia. Poziom: podstawowy (dla początkujących). Warsztaty są bezpłatne dla odwiedzających targi.

Zapisy

W programie warsztatów:

 • omówienie podstawowych narzędzi i funkcji aplikacji Gardenphilia DESIGNER
 • projektowanie nawierzchni
 • projektowanie zieleni
 • projektowanie strefy relaksu
 • projektowanie oświetlenia
 • eksport zestawień i widoków

Podczas warsztatów Uczestnicy pracują na własnych komputerach. Możliwe jest również uczestnictwo jako wolny słuchacz (bez komputera).

Kilka dni przed wydarzeniem Uczestnicy otrzymają materiały warsztatowe, a osoby, które nie posiadają licencji programu Gardenphilia DESIGNER – link do pobrania wersji czasowej.

Czytaj więcej

Prezentacje i wykłady:

10:30 - 15:45


Benedykt Kawęcki | AKBK / Suslight Polska-0 portrait

10:30 - 11:15

Benedykt Kawęcki | AKBK / Suslight Polska

Tworzenie wieczornej atmosfery w ogrodzie z pomocą oświetlenia niskonapięciowego.

Stefan Daszewski | Gardenphilia.com-0 portrait

11:15 - 11:45

Stefan Daszewski | Gardenphilia.com

Wyzwania związane z AI w projektowaniu architektury krajobrazu - jak wykorzystać sztuczną inteligencję do wspomagania projektowania

Rafał Pankowski | Lumion Polska-0 portrait

11:45 - 12:45

Rafał Pankowski | Lumion Polska

Jak tworzyć wizualizacje ogrodów, nie tracąc ani minuty.

12:45 - 13:15

Przerwa

Katarzyna Kustra | Garden Space-0 portrait

13:15 -14:00

Katarzyna Kustra | Garden Space

Funkcjonalny taras - praktyczne wskazówki i porady, zastosowanie materiałów.

Wojciech Januszczyk | Fundacja Krajobrazy / Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut Architektury Krajobrazu-0 portrait

14:00 - 14:45

Wojciech Januszczyk | Fundacja Krajobrazy / Katolicki Uniwersytet Lubelski Instytut Architektury Krajobrazu

Pochwała lenistwa w Architekturze Krajobrazu; gospodarka obiegu zamkniętego, zarastanie i mity sadzenia drzew w mieście

Karolina Kowalska | ACO-0 portrait

14:45 - 15.15

Karolina Kowalska | ACO

Zbieranie wody z powierzchni utwardzonych przy budynkach jednorodzinnych…i nie tylko

Benedykt Kawęcki | AKBK / Suslight Polska-0 portrait

15:15 – 16:00

Benedykt Kawęcki | AKBK / Suslight Polska

Techniczne aspekty projektowania nawierzchni w różnych technologiach, tarasy wentylowane.

Monika Kilian | Natura Zieleni / Sopocka Akademia Nauk Stosowanych-0 portraitAndrzej Komakowski | Gardenphilia.com / Projektownia Andrzej Komakowski (PAK)-1 portrait

10:30 - 14:30

Monika Kilian | Natura Zieleni / Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Andrzej Komakowski | Gardenphilia.com / Projektownia Andrzej Komakowski (PAK)

Warsztaty Gardenphilia. Poziom: podstawowy (dla początkujących). Warsztaty są bezpłatne dla odwiedzających targi.

Zapisy

W programie warsztatów:

 • omówienie podstawowych narzędzi i funkcji aplikacji Gardenphilia DESIGNER
 • projektowanie nawierzchni
 • projektowanie zieleni
 • projektowanie strefy relaksu
 • projektowanie oświetlenia
 • eksport zestawień i widoków

Podczas warsztatów Uczestnicy pracują na własnych komputerach. Możliwe jest również uczestnictwo jako wolny słuchacz (bez komputera).

Kilka dni przed wydarzeniem Uczestnicy otrzymają materiały warsztatowe, a osoby, które nie posiadają licencji programu Gardenphilia DESIGNER – link do pobrania wersji czasowej.

Czytaj więcej

Rafał Pankowski,-0 portrait

14:30 - 16:30

Rafał Pankowski,, Joanna Wojdyło

Warsztaty Lumion. “Zacznij tworzyć wizualizacje ogrodów!”

Czytaj więcej

Certyfikowane szkolenie Federacji Arborystów Polskich, przeprowadzanego w toku WARSAW GARDEN EXPO nt. OCHRONA DRZEW W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Hala C


Organizatorzy konferencji

9:00-10:30

Jarema Andrzej Rabiński.

WYBRANE NORMY PRAWNE dot. OCHRONY DRZEW W TOKU REALIZACJI INWESTYCJI.


10:30-12:00

Andrzej Cichoń

PRAWIDŁOWOŚĆ PIELĘGNACJI CZĘŚCI NADZIEMNEJ DRZEWA – konieczność, a nie dowolność!


12:30-14:30

mgr inż. arch. kraj. Aleksander Lech.

SPECJALISTYCZNE ARBORYSTYCZNE METODY OCHRONY SYSTEMÓW KORZENIOWYCH DRZEW, z prezentacją sprzętu oraz specjalistycznych materiałów.


14:30-16:00

dr inż. hab. Edyta Rosłon-Szeryńska

WYCIĄĆ CZY ZACHOWAĆ – DYLEMATY.


Zainteresowanych chęcią udziału w szkoleniu zapraszamy do kontaktu z organizatorem : FEDERACJA ARBORYSTÓW POLSKICH

Uwaga!
Ponieważ szkolenie jest bezpłatne* organizator nie zapewnia posiłku.

* uczestnicy szkolenia zainteresowani (gdyż nie ma takiej konieczności) uzyskaniem certyfikatu wnoszą opłatę za jego sporządzenie i wydanie w wysokości 150 zł do ustalenia

PROGRAM CERTYFIKOWANEGO SZKOLENIA PSDZ i BAUDER POLSKADLA PROJEKTANTÓW, DOZORU TECHNICZNEGO i WYKONAWCÓWtzw. DACHÓW ZIELONYCH

Miejsce: Sala konferencyjna 1, hala C
Godziny 9:00- 17:00


Organizatorzy konferencji

1. CZĘŚĆ OGÓLNA


1.1. FUNKCJE I ZALETY tzw. dachów zielonych:

 • aspekt społeczny;
 • aspekt przestrzenny;
 • aspekt ekonomiczny;
 • aspekt ekologiczny

Czytaj więcej


1.2. GŁÓWNE RODZAJE tzw. dachów zielonych I ICH PODZIAŁY ze względu na

 • ich położenie względem obiektu budowlanego (WNĘTRZNE albo ZEWNĘTRZNE);
 • cel ich budowy – tj. O FUNKCJI OZDOBNEJ, PRODUKCYJNEJ, SPECJALNEJ, w tym:
  • Z SPECJALISTYCZNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ:
   • SPORTOWĄ – dla przykładu wspomniana murawa Stadionu Narodowego;
   • WZMOCNIONĄ (np. NETLON ADVANCED TURF, FIBRETURF), rzadko eksploatowanych (drogi p. pożarowe, podjazdy do altan śmietnikowych itp.);
  • OBIEKTÓW militarnych,
 • rodzaj zastosowanej zieleni - wykorzystywane rośliny:(W UPRAWIE: INTENSYWNEJ, EKSTENSYWNEJ, PÓŁINTENSYWNEJ);
 • ich użytkowanie (UŻYTKOWE albo NIEUŻYTKOWANE);
 • podmioty uprawnione do ich użytkowania (UŻYTKU PUBLICZNEGO albo PRYWATNE);
 • na zastosowanie lub brak warstwy izolacji termicznej:
  • NIEOCIEPLONE;
  • DOCIEPLONE, z ich dalszym podziałem z uwagi na układ warstw hydroizolacji i termoizolacji (O TRADYCYJNYM albo ODWRÓCONYM UKŁADZIE WARSTW);
 • zróżnicowanie nachylenia połaci dachu – tj. O PŁASKIEJ, SKOŚNEJ, STROMEJ POŁACI DACHOWEJ,
 • zróżnicowany stopień nachylenia zazielenianej powierzchni – tj. O PŁASKIM, SKOŚNYM, STROMYM albo ZRÓŻNICOWANYM NACHYLENIU ZAZIELENIONEJ POWIERZCHNI,
 • kompatybilność materiałowa produktów systemu (SYSTEMOWE, tzw. „NIESYSTEMOWE");
 • rolę substratu w systemie (tzw. „JEDNO” albo WIELOWARSTWOWE);
 • budowę hydroizolacji (JEDNOWARSTWOWĄ albo DWUWARSTWOWĄ)

Czytaj więcej


1.3. ASPEKTY FORMALNOPRAWNE:

 • teren biologicznie czynny;
 • odbiory: końcowy, częściowy, techniczny, prac zanikowych lub ulegających zakryciu

Czytaj więcej


2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA


2.1. Podstawowe INFORMACJE O FIRMIE BAUDER oraz BAUDER Polska Sp. z o.o.


2.2. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE BAUDER

 • dobór materiałów względem projektowanego zazielenienia;
 • „Dach zielony” w uprawie ekstensywnej;
 • „Dach zielony” w uprawie ekstensywnej spadzisty;
 • „Dach zielony” w uprawie półintensywnej;
 • „Dach zielony” w uprawie intensywne;
 • Drzewo na tzw. dachu zielonym
 • Ruch pieszy i kołowy na płycie garażu

Czytaj więcej


2.3. RETENCJA DACHÓW ZIELONYCH DOSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU


2.4. NAJCZĘSTSZE BŁĘDY na dachach zielonych

 • czystość i jej wpływ na uszkodzenia hydroizolacji;
 • wpusty dachowe i przelewy awaryjne;
 • izolacja termiczna i jej dobór z odpowiednią mata dyfuzyjną;
 • uszkodzenia hydroizolacji;
 • kolejność warstw.

Czytaj więcej


Bardzo prosimy osoby zainteresowane bezpłatnym udziałem w szkoleniu, o zgłaszanie się na adres mail (jacek.czyz@bauder.pl i DW: rzeczoznawca@rabinski.pl), do prowadzących rekrutację, ze wskazaniem swego imienia i nazwiska (w celu przygotowania imiennego certyfikatu) oraz grupy zawodowej do której przynależy zainteresowany, w terminie do dnia 10-02-2024 roku.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną o tym poinformowane mailowo.

Wszelkie dodatkowe informacji udziela telefonicznie (+48 512 200 212)
Wiceprezes PSDZ – Pan Jarema Andrzej Rabiński